Menu

Privacybeleid

Algemeen

A. de Jong internationaal Transport Leerbroek B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt onder andere in dat wij persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Dit betreft één van de volgende zes wettelijke grondslagen:

  • Toestemming van de betrokken persoon;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Het doel waarmee wij persoonsgegevens verwerken

A. de Jong internationaal Transport Leerbroek B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze opdrachten, voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast hebben wij cameratoezicht op onze bedrijfslocaties in Leerbroek en Vuren, als onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens welke wij mogelijk verwerken zijn naam, (bedrijfs-)contactgegevens zoals telefoonnummer, adres, mailadres, uw geboortedatum en geboorteplaats, bankrekeningnummers en locatiegegevens.

Website

Onze website gebruikt alleen functionele cookies omdat de website anders niet goed functioneert. Wij verzamelen geen persoonsgegevens middels cookies. De persoonsgegevens die u verstrekt middels het contactformulier op onze website, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Procedure bij datalekken

Een datalek moet gemeld worden aan de betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het datalek leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Een datalek moet altijd in het datalekregister vermeld worden, ook als er geen noodzaak/plicht is om deze te melden bij betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek op het moment dat er een inbreuk plaatsvind op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is onder andere het geval als iemand toegang krijgt tot persoonsgegevens of persoonsgegevens openbaar toegankelijk worden zonder dat dit de bedoeling is.

Vragen

Bij vragen over ons privacybeleid of het uitoefenen van rechten, zijn wij bereikbaar via de hieronder genoemde contactgegevens.

Contact

A. de Jong Internationaal Transport Leerbroek B.V.
Kerkweg 29b
4245 TP Leerbroek
Tel: +31 (0)345-599332